Thursday, October 23, 2014

Malungkot na Kalungkutan

Sa isip mo tumatakbo
ang mga alalahanin na hindi sa iyo
Hindi sa iyo kundi sa mahal mo
Mahal mo, at mahal mong totoo

Isipin at damdamin
Ang pighati ay iyong damhin
Ito ay ang katotohanan
Ng pagmamahal ng lubos

Magmahal ng lubos
Magmahal ng hindi
Magmahal ng tuwid
Magmahal ng pighati