Friday, October 10, 2014

Pagbabalik ng Bakunawa

Ang dugong dumadaloy,
malungkot na panaghoy
nagbabalik ang nawala
nagbabalik ang Bakunawa

ang pitong buwan
nasa kanyang lalamunan
nagbabalik ang nawala
nagbabalik si Bakunawa

iyak ng san'daang mandirigma
mula sa dagat ng luha
ang dakilang halimaw
ang kanyang galit umaapaw

Humanda!
Sa gabi ng pagdurusa
sa pagbabalik ng nawala
sa pagbabalik ng Bakunawa

Ang bulan namon sang una
Guin ka-on sang bakunawa
Malo-oy ka man, i-uli
Korona sang amon hari.