Friday, October 10, 2014

Pambabastos - Sacrilege

The Confirmation of Youth
is the affirmation of their sheep's nest

the bastion of the dumb
is the country of the cross
revere an unseen god
in this nation of holy dross

Revel in thy storms
summoned by the homosexuals
Abuse the norms
and blame the intellectuals

Magdasal ng Ama Namin
O di kaya ng rosario
Makinig sa mga gago
Isuko ang utak mo
Umasa sa dakilang multo
Sa kaligtasan ng iyong kaluluwa
Maging hipokrito, magpanggap na naawa
Makasariling nilalalang